Header Ads Widget

Bảo hiểm "Phúc lợi nhân viên" - OPTIMA

VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY?

Bạn muốn chủ động đầu tư, gia tăng thu nhập hiện tại nhưng lại không có nhiều thời gian để quản lý danh mục đầu tư?

 Bạn phân vân chọn nhà đầu tư uy tín quản lý danh mục đầu tư của mình?

 Bạn đang tìm kiếm một giải pháp tài chính không chỉ tích lũy cho tương lai mà còn bảo vệ cuộc sống để bạn an tâm sống khỏe?

 OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp sẽ chia sẻ cùng bạn tất cả những băn khoăn trên khi đầu tư hiệu quả nguồn thu nhập, cũng như luôn bảo vệ bạn trước rủi ro cuộc sống.

BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ CHO DOANH NGHIỆP MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

CƠ HỘI TỐI ƯU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Bạn có thể linh hoạt lựa chọn đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Kể cả với số tiền đầu tư hạn chế, bạn vẫn có cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư từ khả năng quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp của các công ty quản lý quỹ giàu kinh nghiệm tại Việt Nam.

Bạn hoàn toàn chủ động kiểm soát mức độ rủi ro của khoản đầu tư khi dễ dàng tăng giảm khoản đóng góp vào quỹ đầu tư và linh hoạt thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị trước các biến động của thị trường

Đảm bảo minh bạch kết quả đầu tư với giá đơn vị Quỹ được ngân hàng giám sát kiểm tra và được công bố công khai hàng tuần trên trang thông tin điện tử của AIA Việt Nam (www.aia.com.vn)

Quỹ Cân bằng

Dành cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư trung hoặc dài hạn và chấp nhận mức rủi ro đầu tư trung bình.

Với mục tiêu cân bằng giữa sự ổn định thu nhập và sự tăng trưởng vốn trong thời gian trung và dài hạn, Quỹ cân bằng đầu tư vào

- Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ có bảo lãnh, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 35% đến 65%)

- Các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam và chứng khoán chưa niêm yết (từ 35% đến 65%)

Quỹ Thận Trọng

Dành cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư trung hoặc dài hạn và chấp nhận mức rủi ro đầu tư tương đối thấp.

Với mục tiêu tạo thu nhập ổn định, Quỹ thận trọng đầu tư vào

- Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ có bảo lãnh, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 70% đến 100%).

- Các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam và chứng khoán chưa niêm yết tối đa 30%.

BẢO VỆ TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI

Sản phẩm này mang lại sự bảo vệ tài chính trọn đời cho gia đình bạn với

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

NĐBH tử vong trước 70 tuổi:

- Khách hàng sẽ nhận 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại và toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng.

NĐBH tử vong từ 70 tuổi trở đi:

- Khách hàng sẽ nhận được Giá trị tài khoản hợp đồng; hoặc

- Khách hàng nhận tổng của 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại và toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng, nếu Bên mua bảo hiểm có yêu cầu duy trì Số tiền bảo hiểm và đồng ý tiếp tục khấu trừ Chi phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng và yêu cầu này được gửi cho AIA Việt Nam chậm nhất là vào Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi NĐBH tròn 70 tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ & vĩnh viễn (TTTB&VV)

Khách hàng sẽ nhận được tổng số tiền của Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài khoản hợp đồng nếu NĐBH bị TTTB & VV trước 70 tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm

Ngoài quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, khách hàng sẽ nhận thêm 10% Số tiền bảo hiểm hiện tại nếu NĐBH từ 15 tuổi trở lên vào thời điểm tử vong và được xác định không hút thuốc lá.

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi này nếu Người được bảo hiểm tử vong từ 70 tuổi trở đi, trừ khi Bên mua bảo hiểm có yêu cầu duy trì Số tiền bảo hiểm và đồng ý tiếp tục khấu trừ Chi phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng và yêu cầu này được gửi cho AIA Việt Nam chậm nhất là vào Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi NĐBH tròn 70 tuổi.

LINH HOẠT & CHỦ ĐỘNG

Bạn luôn có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính này của mình cho phù hợp với từng giai đoạn trong suốt thời gian hợp đồng như:

- Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ bất kỳ lúc nào để phù hợp mục tiêu đầu tư & mức độ chấp nhận rủi ro.

- Chuyển đổi quỹ để tận dụng cơ hội đầu tư tùy theo tình hình thị trường.

- Cân đối quỹ để đảm bảo tỷ trọng giá trị các quỹ của hợp đồng.

- Đầu tư thêm bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi mức phí bảo hiểm cơ bản để phù hợp theo nhu cầu và khả năng tài chính.

- Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng khi có nhu cầu tài chính cấp bách.

- Thay đổi Số tiền bảo hiểm cho phù hợp với nhu cầu bảo vệ ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

- Đặc biệt, nhân dịp kết hôn hoặc sinh con hoặc nhận con nuôi từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi và trước khi NĐBH đạt 65 tuổi, khách hàng có thể dễ dàng tăng 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính, với điều kiện là NĐBH được chấp thuận bảo hiểm với điều kiện chuẩn. Quyền lợi này được thực hiện tối đa 2 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.  Tổng số tiền bảo hiểm tăng thêm của 2 lần không vượt quá mức tối đa do AIA Việt Nam quy định tại từng thời điểm. Hiện tại, mức tối đa này là 500 triệu đồng và có thể được điều chỉnh tăng theo quy định của AIA Việt Nam (được quy định công khai tại trang thông tin điện tử www.aia.com.vn).

- Tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung bất kỳ lúc nào để gia tăng quyền lợi bảo hiểm khi tai nạn hoặc ốm đau.

CÁC QUYỀN LỢI KHÁC

Quyền lợi đáo hạn

Toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng sẽ được chi trả cho khách hàng.

Thưởng duy trì hợp đồng

Vào các ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5, 10, 15 và 20, khi đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản trong 5 năm liền kề trước đó, khách hàng sẽ có khoản thưởng duy trì hợp đồng là 1% Giá trị bình quân trong 60 tháng gần nhất của Giá trị tài khoản hợp đồng để mua thêm đơn vị quỹ.

Nguồn: DaiLyBaoHiem.com