Header Ads Widget

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện

Những năm gần đây, ngành y tế đã có những bước đột phá trong việc điều trị các căn Bệnh hiểm nghèo. Nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao đã được phát triển và ứng dụng có hiệu quả giúp cho Bệnh hiểm nghèo có thể được phát hiện sớm khi còn ở thể nhẹ.

Khi được phát hiện sớm, việc điều trị tích cực cho Bệnh hiểm nghèo là cần thiết nhưng chi phí điều trị sẽ là một trở ngại lớn, là gánh nặng không chỉ về tài chính mà còn về tinh thần cho cả người bệnh và gia đình.

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước của Dai-ichi Life Việt Nam là giải pháp mang đến nguồn tài chính kịp thời từ chính Hợp đồng bảo hiểm mà bạn đang sở hữu, giúp bạn tập trung chữa trị sớm, gia tăng cơ hội vượt qua căn bệnh nguy nan với các quyền lợi ưu việt.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

- Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả trước một phần quyền lợi tử vong của sản phẩm chính, tương đương 50% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong các Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ theo quy định của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ được chi trả cho hai Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ thuộc các nhóm bệnh khác nhau.

- Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả trước một phần quyền lợi tử vong của sản phẩm chính, tương đương 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong các Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng theo quy định của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Ngay khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng được chi trả, sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước sẽ chấm dứt hiệu lực.

Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm, Phí thuần và các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm chính sẽ được điều chỉnh tương ứng với quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo đã được chi trả..

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước dành cho:

- Người được bảo hiểm độ tuổi: 05 - 60 tuổi

- Thời hạn hợp đồng: 05 - 25 năm

- Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

Nguồn: DaiLyBaoHiem.com