Header Ads Widget

Bảo hiểm "An nhàn hưu trí"

Có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi về già? Để có được một cuộc sống thật hạnh phúc, an nhàn, tận hưởng một cuộc đời tự do mà mình thích thì tham gia bảo hiểm nhân thọ hưu trí là sự lựa chọn hoàn hảo mà bạn nên cân nhắc.

Daiichi Life hiện đang triển khai gói sản phẩm An Nhàn Hưu Trí, giúp người tham gia bảo hiểm có một khởi đầu cho giai đoạn mới.

Thông qua gói sản phẩm An Nhàn Hưu Trí, người tham gia có thể tận hưởng những ngày tháng về hưu vui vẻ, hạnh phúc và không phải lo lắng về tài chính khi thu nhập không còn như khi làm việc.

Quyền lợi bảo hiểm

Một số quyền lợi của gói bảo hiểm như là:

Giúp bạn nâng cao cuộc sống hưu trí và độc lập về tài chính

Khi người tham gia bảo hiểm về hưu quyền lợi hưu trí định kỳ sẽ được chi trả 15 lần vào mỗi ngày kỷ niệm năm tài khoản bảo hiểm hưu trí hàng năm.

Quyền lợi này sẽ được bắt đầu từ ngày kỷ niệm năm tài khoản bảo hiểm hưu trí ngay khi người tham gia bảo hiểm đạt tuổi bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí định kỳ.

Số tiền quyền lợi hưu trí định kỳ mà người tham gia nhận sẽ được xác định như sau:

Quyền lợi hưu trí định kỳ = Giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí / Số định kỳ chi trả còn lại

Trong thời hạn nhận quyền lợi hưu trí định kỳ, giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí của người tham gia vẫn tiếp tục được tích lũy và hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ hưu trí tự nguyện.

Quyền lợi hưu trí định kỳ của người tham gia sẽ chấm dứt, sau khi công ty bảo hiểm Daiichi chi trả quyền lợi hưu trí định kỳ cuối cùng.

Hoặc giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí đã được chi trả hết hay khi người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Khi tham gia bảo hiểm hưu trí người tham gia sẽ được công ty bảo hiểm Dai-ichi Life chi trả các khoản quyền lợi bảo hiểm sau:

- Người tham gia được quyền rút toàn bộ hoặc từng phần tiền bảo hiểm hưu trí vào hàng tháng, hàng quý hoặc thời điểm nào bạn mong muốn.

- Nếu người tham gia không rút các khoản quyền lợi hưu trí, để lại cho công ty bảo hiểm thì các khoản tiền này sẽ được hưởng lãi suất do công ty bảo hiểm Daiichi công bố tại từng thời điểm cụ thể.

Giúp người tham gia yên tâm trước những rủi ro trong cuộc sống

Quyền lợi chu toàn hậu sự

Mục đích của bảo hiểm hưu trí là hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng khi có sự kiện bảo hiểm không mong muốn xảy ra, Daiichi sẽ ứng ngay 10% tối đa 30 triệu đồng/người được bảo hiểm quyền lợi tử vong thực trả của sản phẩm hưu trí.

- Người tham gia không phải hoàn lại phí đối với quyền lợi chu toàn hậu sự.

- Trong trường hợp quyền lợi chu toàn hậu sự đã được chi trả, công ty sẽ tiến hành khấu trừ số tiền này khi chi trả quyền lợi tử vong của sản phẩm Daiichi chính, sau khi có quyết định chính thức về giải quyết yêu cầu bồi thường cho người tham gia bảo hiểm.

- Người tham gia không phải hoàn lại số tiền thực trả của quyền lợi tử vong sản phẩm hưu trí nhỏ hơn quyền lợi chu toàn hậu sự hoặc khi từ chối chi trả quyền lợi tử vong.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Người tham gia được bảo vệ toàn diện trước những rủi ro không may trong cuộc sống giúp bạn có thể yên tâm với các quyền lợi như sau:

- Được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong thời hạn tích lũy: Số tiền bảo hiểm + giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí.

- Được hưởng quyền lợi khi có sự kiện tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong thời hạn nhận quyền lợi hưu trí định kỳ: Giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí tại thời điểm xảy ra sự kiện tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Giúp người tham gia chủ động hoạch định kế hoạch hưu trí an nhàn

Đầu tư an toàn và ổn định

Khi tham gia gói bảo hiểm nhân thọ hưu trí này, số tiền bảo hiểm người tham gia đóng vào sẽ được đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện của Daiichi. Cách làm này giúp cho người tham gia hưởng lãi hàng tháng từ kết quả đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện sau khi đã trừ chi phí quản lý là 2%/năm.

Cam kết trong mọi trường hợp mức lãi suất luôn được tăng trưởng, trong 10 năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm đảm bảo tối thiểu là 5% và trong những năm tiếp theo là 3%.

Quỹ hưu trí tự nguyện của công ty bảo hiểm Daiichi chủ yếu đầu tư vào những kênh an toàn, có thu nhập ổn định. Đảm bảo người tham gia có lãi suất thường kỳ như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu đô thị,…

Hỗ trợ linh hoạt đóng phí cho người tham gia

Dựa vào tình hình tài chính và nhu cầu của cá nhân, người tham gia có thể linh hoạt điều chỉnh phí bảo hiểm cho phù hợp với khả năng đóng phí bất cứ lúc nào.

Để có thể duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hưu trí, người tham gia cần duy trì việc đóng phí và đóng phí bất cứ khi nào có thể, để giá trị hợp đồng bảo hiểm hưu trí không nhỏ hơn mức giá trị tối thiểu theo quy định của công ty bảo hiểm Daiichi tại từng thời điểm.

Gia tăng quyền lợi tiết kiệm với việc nộp phí bảo hiểm đóng thêm

Trong suốt thời hạn tích lũy hợp đồng bảo hiểm, nếu có những khoản thu nhập không thường xuyên hoặc tiền nhàn rỗi, người tham gia chủ động đóng thêm vào tài khoản bảo hiểm hưu trí của mình bất cứ lúc nào để có thể gia tăng quyền lợi tiết kiệm trong tương lai.

Được quyền rút giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí trong trường hợp đặc biệt

Trong quá trình tham gia bảo hiểm hưu trí người tham gia được quyền rút giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí trong những trường hợp đặc biệt.

Công ty bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả toàn bộ giá trị toàn khoản bảo hiểm hưu trí mà không trừ bất cứ một khoản phí nào khi:

- Người được bảo hiểm không may gặp phải rủi ro bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên theo quy định của pháp luật.

- Người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật.

Được quyền tham gia các sản phẩm bổ sung

Với một khoản chi phí hợp lý, trong quá trình tích lũy người tham gia có thể lựa chọn thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung để giúp cá nhân, gia đình nhận được sự bảo vệ toàn diện trước những trường hợp không may gặp phải rủi ro trong cuộc sống.

Một số sản phẩm bổ sung người tham gia có thể lựa chọn thêm như:

- Bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo

- Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

- Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao

- Bảo hiểm Tử Kỳ

- Bảo hiểm Hỗ Trợ Chữa Trị Bệnh Nan Y

- Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí

Được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

Một trong những quyền lợi bảo hiểm đặc biệt dành cho người tham gia bảo hiểm An Nhàn Hưu Trí của Daiichi là ưu đãi về thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi tham gia bảo hiểm An Nhàn Hưu Trí người tham gia sẽ được khấu trừ một khoản tương ứng với phí bảo hiểm đã đóng trong một năm, tối đa 1.000.000 đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) từ thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân.

Điều kiện tham gia

Gói sản phẩm An Nhàn Hưu Trí phù hợp với người tham gia đáp ứng các điều kiện như sau:

Thời hạn đóng phí:

- Đóng phí định kỳ: Nam là từ 15 – 55 tuổi, Nữ là 15 – 50 tuổi.

- Đơn phí đơn kỳ: Nam là từ 56 – 59 tuổi, Nữ là 51 – 54 tuổi.

Tuổi bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí định kỳ nữ là 55 tuổi, còn nam là 60 tuổi. Định kỳ nhận quyền lợi hưu trí định kỳ nhận hàng năm 15 lần trong vòng 15 năm.

Nguồn: DaiLyBaoHiem.com