Header Ads Widget

Bảo hiểm An bình Thịnh vượng

AN BÌNH THỊNH VƯỢNG - Là giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Sản phẩm mang đến cho khách hàng sự vững tâm về nguồn tài chính khi không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng.

Đây cũng là giải pháp giúp khách hàng tích lũy tài chính một cách có kỷ luật để chuẩn bị cho những dự định trong tương lai khi về già hoặc khi may mắn không mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng nào.

VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY

- 46 Bệnh lý nghiêm trọng được bảo vệ

- Được chi trả lên đến 1.000 ngày nằm viện

- Được chi trả lên đến 400% số tiền bảo hiểm

- Chi trả quyền lợi định kỳ 3 năm/lần từ năm thứ 4

BẠN ĐƯỢC QUYỀN LỢI GÌ?

BẢO VỆ

1. Bảo vệ trước bệnh lý nghiêm trọng

- Mắc bệnh lý nghiêm trọng lần 1: chi trả 100% STBH + Miễn đóng phí

- Mắc bệnh lý nghiêm trọng lần thứ 2: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích

2. Quyền lợi trợ cấp viện phí

- Trợ cấp viện phí cơ bản: chi trả 0.2% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, tối đa 2 triệu đồng/ngày, tối đa 100 ngày/năm HĐ

- Trợ cấp viện phí đặc biệt: chi trả gấp 2 lần trợ cấp viện phí cơ bản cho mỗi ngày nằm tại khoa Hồi sức tích cực, tối đa 30 ngày/năm HĐ

3. Quyền lợi bảo hiểm khi Tử vong

- Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích (Nếu tử vong khi chưa nhận Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)

- Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích (Nếu tử vong khi đã nhận Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)

- Chi trả lên tới 400% Số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong do tai nạn nếu kết hộp cùng Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM

1. Quyền lợi đáo hạn:

- Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích (Nếu chưa nhận Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)

- Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng (nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích (Nếu đã nhận Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)

2. Quyền lợi chi trả định kỳ

Chi trả Quyền lợi định kỳ bằng 10% Số tiền bảo hiểm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ 4 và sau mỗi 3 năm cho tới hết thời hạn Hợp đồng

3. Được hưởng lãi chia cuối HĐ và bảo tức hàng năm

LINH HOẠT

Linh hoạt trong đóng phí: đóng phí theo tháng, quý, 6 tháng, năm

Điều kiện tham gia

- Độ tuổi tham gia: Từ 18-60 tuổi tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực và không quá 75 tuổi vào ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm.

- Thời hạn hợp đồng: Thời hạn xác định: 10, 15, 20, 25 năm và đến năm 75 tuổi.

- Thời hạn đóng phí:

+ Với thời hạn bảo hiểm 10, 15, 20, 25 năm: thời hạn đóng phí trùng với thời hạn bảo hiểm.

+ Với thời hạn bảo hiểm đến năm 75 tuổi: thời hạn đóng phí là 10, 15, 20, 25 năm hoặc đóng phí đến năm 75 tuổi.

Nguồn: DaiLyBaoHiem.com