Header Ads Widget

Bảo hiểm Phú Bảo An

Bảo hiểm trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với chi phí hợp lý.

Tham gia PHÚ-BẢO AN: Thêm điểm tựa, trọn an tâm cho người thân yêu.

PHÚ-BẢO AN là sản phẩm bảo hiểm bảo vệ tài chính cho người tham gia và gia đình trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong cuộc sống. Tùy theo nhu cầu, người tham gia có thể linh hoạt lựa chọn thời gian bảo vệ và số tiền bảo hiểm khác nhau. Đồng thời, người tham gia còn có thể gia tăng quyền lợi và phạm vi bảo vệ toàn diện hơn với các sản phẩm bổ trợ được đính kèm.

Ngay hôm nay, hãy để cuộc sống ổn định của gia đình được bảo vệ với sản phẩm bảo hiểm PHÚ-BẢO AN của Prudential.

Vì sao chọn Phú Bảo An?

- Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

- Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ

- Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn

Quyền lợi của PHÚ-BẢO AN

- Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 10% STBH/năm x 10 năm

- Quyền lợi tử vong: 100% số tiền bảo hiểm

Ai có thể tham gia PHÚ-BẢO AN

- Độ tuổi tham gia: Từ 15 đến 60 tuổi

- Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

- Thời hạn hợp đồng: 05 - 30 năm

- Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

Điều khoản loại trừ

1. Loại trừ trường hợp tử vong:

- Hành động tự tử trong vòng 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng; hoặc

- Nhiễm HIV; bị AIDS; hoặc những bệnh liên quan đến AIDS; hoặc

- Các hành vi phạm pháp của người sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm.

2. Loại trừ trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm:

- Đã xảy ra từ trước ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng (nếu có); hoặc

- Phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc:

- Mưu toan tự tử hay tự gây thương tích, cho dù là trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc

- Tham gia các hoạt động hàng không trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc

- Gây ra các hành vi phạm tội của người sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm.

Nguồn: DaiLyBaoHiem.com