Header Ads Widget

Bảo hiểm An khoa Trạng nguyên

Thấu hiểu rằng trong trái tim hàng triệu cha mẹ Việt Nam, hạnh phúc là khi thấy con yêu lớn khôn và trưởng thành trong những điều kiện tốt nhất.

Bảo Việt Nhân thọ mang đến giải pháp tài chính ưu việt An Khoa Trạng Nguyên.

Linh hoạt kết hợp “Bảo hiểm + tiết kiệm”, sản phẩm An Khoa Trạng Nguyên là món quà ý nghĩa của cha mẹ với mong muốn con yêu vững bước trên con đường học tập và sự nghiệp tương lai.

VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY

- Số tiền bảo hiểm gốc vào Ngày đáo hạn Hợp đồng: 222%

- Miễn đóng phí và hỗ trợ tài chính bằng 20% Số tiền bảo hiểm gốc cho người trụ cột khi gặp rủi ro

- Gia tăng số tiền bảo hiểm 5% mỗi năm

QUYỀN LỢI

HÀNH TRANG LẬP NGHIỆP CHO CON

1. Quyền lợi Học Vấn

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng (tối đa 185% Số tiền bảo hiểm gốc) (*)

2. Quyền lợi Quà tặng Lập nghiệp

Tặng thêm 20% Số tiền bảo hiểm gia tăng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng (tối đa 37% Số tiền bảo hiểm gốc) (*)

(Xem thêm: phòng khám nhi đồng)

3. Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng sẽ được cộng vào mỗi Ngày kỷ niệm Hợp đồng (bao gồm cả ngày đáo hạn Hợp đồng) kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực từ đủ 3 năm trở lên.

QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO CON

1. Chăm sóc y tế toàn diện

- Trợ cấp viện phí cơ bản: Chi trả 0.2% Số tiền bảo hiểm gốc/ngày, tối đa 2.000.000 đồng/ngày.Tối đa 100 ngày/năm Hợp đồng

- Trợ cấp viện phí đặc biệt: Chi trả 0.4% Số tiền bảo hiểm gốc/ngày, tối đa 4.000.000 đồng/ngày.Tối đa 30 ngày/năm Hợp đồng, 300 ngày/toàn bộ thời hạn Hợp đồng

- Trợ cấp phẫu thuật: Chi trả 1% Số tiền bảo hiểm gốc/lần phẫu thuật, tối đa 10.000.000 đồng/lần. Tối đa 2 lần phẫu thuật/năm Hợp đồng và 10 lần phẫu thuật/toàn bộ thời hạn Hợp đồng

- Trợ cấp vận chuyển cấp cứu:Chi trả 0,4% Số tiền bảo hiểm gốc/lần, tối đa 1.000.000 đồng/lần. Tối đa 2 lần/năm Hợp đồng và 10 lần/toàn bộ thời hạn Hợp đồng.

2. Bảo vệ trước rủi ro cuộc sống

- Quyền lợi Thương tật nghiêm trọng do tai nạn:

+ Chi trả lên đến 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng

+ Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm định kỳ còn lại của Hợp đồng chính

+ Duy trì hiệu lực Hợp đồng với đầy đủ các Quyền lợi còn lại

- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:

+ Hỗ trợ trước 50% Quyền lợi Tử vong, tối đa lên tới 500.000.000 đồng

+ Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm định kỳ còn lại của Hợp đồng chính

+ Duy trì hiệu lực Hợp đồng với đầy đủ các Quyền lợi còn lại

- Quyền lợi Tử vong: Chi trả lên đến 150% Số tiền bảo hiểm gia tăng.

QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO NGƯỜI TRỤ CỘT

+ Chi trả khoản hỗ trợ tài chính bằng 20% Số tiền bảo hiểm gốc

+ Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm định kỳ còn lại của Hợp đồng chính

+ Duy trì hiệu lực Hợp đồng với đầy đủ các Quyền lợi còn lại

Khi cha/mẹ gặp 1 trong các rủi ro lớn trong cuộc sống: Thương tật nghiêm trọng do tai nạn, Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, Tử vong

LINH HOẠT

1. Đóng phí ngắn, Quyền lợi dài

- Thời hạn đóng phí 5 năm, hoặc

- Thời hạn đóng phí ngắn hơn thời hạn bảo hiểm 3 năm

2. Gia tăng số tiền bảo hiểm 5% mỗi năm

GIA ĐÌNH

Kết hợp với giỏ sản phẩm bổ trợ phong phú

• Nhóm sản phẩm bổ trợ Bảo vệ khách hàng trước các rủi ro do tai nạn (Bảo hiểm tai nạn toàn diện…)

• Nhóm sản phẩm bổ trợ Chăm sóc sức khỏe (Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chăm sóc y tế…)

• Nhóm sản phẩm bổ trợ Miễn đóng phí khi gặp rủi ro

Nguồn: DaiLyBaoHiem.com